Externá alebo vlastná práčovňa?

Čo je outsourcing práčovne?

Pod pojmom "outsourcing" sa rozumie dodávka podnikových úloh/služieb tretími stranami. Slovo sa skladá z viac častí – použitie vonkajšieho zdroja. Pod pojmom "outsourcing práčovne", sa teda dá chápať outsourcing dodávok starostlivosti o bielizeň treťou osobou, ktorá bola doteraz poskytovaná v sídle firmy vo vlastnej réžii s jeho vlastnými pracovníkmi a zodpovedajúcimi investíciami do strojov a zariadení.

Kto je cieľovka tohto outsourcingu?

Hotely, reštaurácie, wellness či školy alebo opatrovateľské domy majú často svoje vlastné práčovne a znášajú všetky povinnosti z toho vyplývajúce sami - anglicky inhouse. Tieto inštitúcie a organizácie sú cieľovou skupinou služby pre outsourcing, teda externú odbornú starostlivosť o bielizeň. Ideálne ak si podnik zvolí variantu práčovne v mieste podnikania, teda napr. pranie pre hotel či reštauráciu v Bratislave, by mala zastrešovať práčovňa v Bratislave.

Čo vedie k outsourcingu? Jednoduché - nákladové účtovníctvo!

Spočítajte prevádzke náklady, ktoré jej vznikli pri zriaďovaní a prevádzkovaní vlastnej práčovne ako napríklad:

 • Náklady na vodu ( vodné a stočné )
 • Náklady na energie ( para, elektrina, zemný plyn )
 • Náklady na strojové zariadenia
 • Náklady na manipulačnú techniku a skladové zariadenie
 • Náklady na praciu chémiu
 • Náklady na úpravu vody pred praním
 • Pri väčšom rozsahu nákup áut na prepravu prádla
 • Náklady na pracovnú silu ( nábor, tréning, vedenie, kontrola... )
 • Mzdy
 • Opravy a údržba
 • Náklady na dokončenie ( žehlenie, úprava, balenie, opravy )
 • Možnosť prenajať predmetný priestor prevádzky práčovne
 • Uviazaný kapitál
 • Amortizácia práčiek, sušičiek, manglov, žehliacich strojov, figurín a i.
 • Náklady na skladovanie bielizne/prádla
 • Zvýšené náklady na účtovníctvo
 • a iné

Takže outsourcing takmer vždy vychádza lacnejšie. Outsourcing je výhodný a ponúka okrem nákladového faktoru aj rad ďalších výhod.

Aké ďalšie výhody prináša pranie u externej práčovne?

 • Nižšie investície
 • Menej personálnych problémov
 • Ďalší priestor pre ostatné služby
 • Vytvorenie dodatočného priestoru na venovanie sa hlavnej činnosti
 • Zaručená dodávka
 • Zaručená kvalita
 • Medzinárodné štandardy kvality
 • Požadovaná hygienická bezpečnosť
 • Komplexný program ušitý na mieru zákazníka
 • Zníženie administratívnej záťaže
 • Dodržiavanie zákona o životnom prostredí

Kde môžete získať viac informácií?

V Práčovni a čistiarni TUZEXX v Bratislave vám radi poskytneme ďalšie informácie na túto tému, alebo vám pomôžeme pri kalkulovaní nákladovosti.

Autor článku
Július Beláň


Voľné pracovné pozície